შიდსი და ვირუსული ჰეპატიტი მწარმოებლები და მომწოდებლები - ჩინეთი შიდსი და ვირუსული ჰეპატიტის ქარხანა