იზოთერმული კოლორიმეტრიული ნუკლეინის მჟავების დეტექტორი მწარმოებლები და მომწოდებლები - ჩინეთი იზოთერმული კოლორიმეტრიული ნუკლეინის მჟავების დეტექტორი ქარხანა

  • ND300

    ND300

    ახალი თაობის ნუკლეინის მჟავის სწრაფი გამოვლენის ტექნოლოგია ფერადიმეტრიული იზოთერმული ნუკლეინის მჟავის აღმოჩენის ახალი ტექნოლოგიაა ნუკლეინის მჟავის გამოვლენის სწრაფი სწრაფი ტექნოლოგია, რომელიც დამოუკიდებლად შემუშავებულია ნედერბიოს მიერ, ადგილზე სწრაფი გამოვლენის მოთხოვნით, რაც უზრუნველყოფს ზუსტი, სწრაფი, ინტუიციური და თვისობრივი ნუკლეინის მჟავის აღმოჩენას შედეგები