ნუკლეინის მჟავების აღმომჩენი რეაგენტი მწარმოებლები და მომწოდებლები - ჩინეთი ნუკლეინის მჟავების აღმომჩენი რეაგენტის ქარხანა