პათოგენური მიკროორგანიზმის მწარმოებლები და მომწოდებლები - ჩინეთის პათოგენური მიკროორგანიზმების ქარხანა