რაოდენობრივი რეალურ დროში PCR მწარმოებლები და მომწოდებლები - ჩინეთის რაოდენობრივი რეალურ დროში PCR ქარხანა

  • ND360

    ND360

    ნახევარგამტარული სამაცივრო ტექნოლოგიის გამოყენებით, nd360 ფლუორესცენტული რაოდენობრივი PCR ინსტრუმენტს შეუძლია სწრაფად გააცნობიეროს PCR გამაძლიერებელი პროცესი და რეალურ დროში გამოავლინოს ფლუორესცენტული სიგნალი მაღალმგრძნობიარე რადიოსა და ტელევიზიის გამოვლენის სისტემის საშუალებით და გააანალიზოს და დაამუშაოს მძლავრი ანალიზის საშუალებით.