ცხოველთა დაავადებების მწარმოებლები და მომწოდებლები - ჩინეთის ცხოველთა დაავადებების ქარხანა